Wręczenie statuetki „Przaśnika”

W czasie kiedy młodzież bawiła się na koncertach instruktorzy, starszyzna i seniorzy brali udział w uroczystości wręczenia statuetki „Przaśnika” (legendarnego założyciela Przasnysza).

Nagrodę za zasługi dla regionu w dziedzinie nauki, oświaty, sportu, gospodarki i działalności społecznej przyznaje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

W tym roku „Przaśnik” trafił do Tadeusza Siółkowskiego, emerytowanego nauczyciela i harcerza. W ZHP pełnił liczne funkcje, m.in. zastępcy komendanta hufca oraz komendanta letnich obozów. Harcerstwu pozostał wierny do dziś, jako współtwórca i przez pewien czas prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa w Przasnyszu.

Od lat pasją pana Tadeusza jest też śpiewanie. Był członkiem chóru parafii św. Wojciecha, a ostatnio śpiewa w Miejskim Chórze Męskim.

Uroczystość miała podniosły charakter. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Łukaszem Chrostowskim i starostą Krzysztofem Bieńkowski oraz rodzina i przyjaciele laureata. W wypełnionej niemal do ostatniego miejsca sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury wystąpił m.in. Miejski Chór Męski, Zespół Tańców Narodowych oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie przed laty pan Tadeusz uczył i był jej dyrektorem.

Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Cezary Supeł wręczył laureatowi odznakę Chorągwi Mazowieckiej ZHP, która jest najwyższym wyróżnieniem honorowym przyznawanym za szczególne osiągnięcia w działalności promującej i pomnażającej tradycje Chorągwi Mazowieckiej, harcerstwa oraz działalności wychowawczej.

Fot. Dariusz Kalota / Chorągiew Mazowiecka ZHP