Wieczór autorski druha Jana Chojnackiego

Dla instruktorów, starszyzny i seniorów pierwszy dzień zlotu rozpoczął się od uroczystej kolacji oraz przepięknego i wzruszającego montażu słowno-muzycznego druha hm. Jana Chojnackiego. Autor zaprezentował zebranym swoje utwory – wiersze i piosenki sam sobie przygrywając na akordeonie. Można było usłyszeć m.in. „W nadwiślańskim grodzie” czy hymn Chorągwi Mazowieckiej „Urzekły nas Mazowsza piaski”. Wieczór wypełniły też liczne historie związane z powstaniem utworów.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania, w imieniu Komendy i wszystkich instruktorów, komendant 28. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP phm. Jacek Klinger oraz inicjatorka wieczoru phm. Anna Wasilewska złożyli druhowi życzenia, bo tak się złożyło, że druh Jan dwa dni wcześniej obchodził swoje 96. urodziny. Miło spędzony czas przy poezji i muzyce dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń.

Ponadto bogaty w wydarzenia wieczór przeniósł nas w dawne czasy lat czterdziestych, co doskonale uzupełniały ciekawe stylizacje druhen i druhów.

Fot. Maciej Wasilewski / Chorągiew Mazowiecka ZHP