KOMENDA

Komendant 28. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP – phm. Jacek Klinger

Komendant gniazda zuchowego – phm. Magdalena Tarczyńska-Klinger

Komendant gniazda harcerskiego – pwd. Paweł Rykowski

Komendant gniazda starszoharcerskiego – hm. Łukasz Kijora

Komendant gniazda wędrowniczego – hm. Dariusz Rzepliński

Komendant gniazda instruktorskiego – pwd. Katarzyna Kapszukiewicz

Komendant gniazda starszyzny i seniorów – dh Wojciech Brzeziński

Członek komendy ds. promocji – phm. Anna Wasilewska

Członek komendy ds. zabezpieczenia – pwd. Krzysztof Wdowiński

Członek komendy ds zabezpieczenia medycznego – hm. Artur Jaśkiewicz