Chorągiew Mazowiecka ZHP

Dni Chorągwi Mazowieckiej

Chorągiew Mazowiecka ZHP

Witamy na nowej stronie Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP

Organizatorzy informują że zgłoszenia patroli oraz indywidualne odbywać się będą poprzez formularze elektroniczne dostępne w zakładce „ZGŁOSZENIA”. Wersje papierowe które są w zakładce „DO POBRANIA” należy dostarczyć podpisane przez komendanta hufca w piątek 08.09.2016 przy rejestracji.