Chorągiew Mazowiecka ZHP

Dni Chorągwi Mazowieckiej

Chorągiew Mazowiecka ZHP

Witamy na nowej stronie Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP

KOMENDA CHORĄGWI ORGANIZUJE WYSTAWĘ DOTYCZĄCĄ DNI CHORĄGWI MAZOWIECKIEJ.

POSZUKUJEMY ZDJĘĆ, FILMÓW I INNYCH MATERIAŁÓW. OSOBY, KTÓRE CHCĄ SIĘ PODZIELIĆ TAKIMI MATERIAŁAMI PROSIMY O KONTAKT Z KOMENDANTEM CHORĄGWI NA MAILA KOMENDANT@MAZOWIECKA.ZHP.PL.

WYSTAWA BĘDZIE PREZENTOWANA PODCZAS NAJBLIŻSZYCH DNI CHORĄGWI.


INFORMUJEMY, ŻE NA STRONIE ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWANE

REGULAMIN DNI CHORĄGWI i OPISY GNIAZD INSTRUKTORSKICH


Organizatorzy informują że zgłoszenia patroli oraz indywidualne odbywać się będą poprzez formularze elektroniczne dostępne w zakładce „ZGŁOSZENIA”. Wersje papierowe które są w zakładce „DO POBRANIA” należy dostarczyć podpisane przez komendanta hufca w piątek 09.09.2016 przy rejestracji.

dchm-logo